El procés d’aprovació de la ZBE pas a pas

El procés d’aprovació de la Zona de Baixes Emissions ha començat. En aquesta entrada explicaré les fases d’aprovació en ordre invers (de més recents a més antigues), i a mesura que es generi la informació aniré incorporant dades a la part inferior de l’entrada, per tal de facilitar l’anàlisi.

 • Fase 3. Aprovació de l’ordenança. A partir de les esmenes presentades s’han fet alguns canvis a la proposta inicial i s’ha portat a terme la votació definitiva al Plenari Municipal del 20 de desembre. L’ordenança ha estat aprovada amb el 80% dels regidors i regidores votant a favor i cap votació en contra.
 • Fase 2. Exposició pública. Una vegada aprovada inicialment l’ordenança municipal, i previ a la seva aprovació definitiva, es va portar a terme una fase que finalitzà el 25 de novembre per tal que qualsevol persona que ho consideri presenti al·legacions. L’expedient administratiu es pot trobar aquí.
 • Fase 1. Aprovació inicial de l’ordenança municipal. Va tenir lloc el 9 d’octubre. Els resultats de les votacions els podeu trobar aquí. Les principals característiques de l’ordenança proposada les podeu trobar aquí.
 • Fase 0. Consulta pública prèvia i procés participatiu per a la preparació de l’Ordenança de la ZBE. Va tenir lloc entre maig i finals d’octubre de 2019. Podeu trobar tota la informació aquí.

Informació obtinguda de la documentació de la FASE 2. Dades rellevants obtingudes de l’expedient.

El document més important de l’expedient és el text de l’ordenança (pàgines 9 a 25). Les principals característiques tècniques no han canviat respecte a les que ja vaig explicar en el seu moment, però hi ha un parell d’elements al redactat que valen la pena esmentar i complementen l’anàlisi el resum que vaig fer:

 • La disposició final primera (pàgina 23) estableix que tant la superfície (curiosament no els horaris), com els vehicles pels quals queda restringit l’accés, com els dies que els conductors i conductores poden demanar com autoritzacions diàries si tenen un vehicle sense etiqueta (10), poden modificar-se per decret d’alcaldia. Tot i això s’estableix que aquest decret haurà de ser aprovat per part del Consell Municipal i tindrà un procés d’informació pública. En general considero que l’aprovació via decret, i no per modificació de tota l’ordenança, és adient, ja que permet modificar l’ordenança en els seus trets operatius sense passar pel farragós procés de modificació d’una ordenança, però sense perdre al mateix temps ni la possibilitat de fiscalització ciutadana (procés d’informació pública), ni el control del Consell Municipal (requereix la seva aprovació). Crec que és un bon equilibri entre flexibilitat i control públic.
 • Per una altra banda el redactat actual presenta algunes limitacions en la seva projecció futura. Només estableix la limitació el 2020 pels vehicles sense etiqueta, però no fixa cap punt de reforç o avaluació de la mesura automàtic en cas de no acompliment dels objectius ambientals desitjats (l’article 16, pàgina 21 ho deixa totalment obert). Tampoc estableix, a diferència de les ZBE més modernes (per exemple les de Londres, Brussel·les o Milà), com evolucionarà amb el temps la ZBE en termes de progressius reforços en les restriccions dels vehicles circulants, per tal d’assenyalar a la ciutadania i empreses clarament una visió a mitjà termini de què succeirà en el futur. Suggerint, per exemple que no és una bona idea comprar vehicles de segona mà dièsel amb etiqueta groga, si aquests seran restringits en un futur, tal com s’ha dit a vegades en contextos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Exemples de progressivitat de les actuacions a Brusel·les i Londres
 • Finalment cal assenyalar que l’expedient assenyala (pàgina 304) que s’accepta una al·legació presentada pel grup Barcelona pel canvi, pel que a més dels 10 dies contemplats per a usos diversos en els quals -previ registre- els vehicles amb etiqueta podran circular en cas de necessitat, podran fer-ho també mitjançant autoritzacions diàries addicionals els vehicles que transportin persones diagnosticades de malalties que els condicionin l’ús del transport públic i requereixin tractament de malalties periòdiques.

Per una altra banda l’expedient conté els informes preceptius de les diverses àrees de l’Ajuntament (serveis jurídics, mobilitat, finances, perspectiva de gènere, etc.) A continuació s’assenyalen alguns aspectes destacats.

 • L’avaluació d’impacte econòmic i social (p 35) assenyala que existeix un informe realitzat per C40 segons el qual l’aplicació de la ZBE comportarà els següents beneficis:
  • Reducció en 94 morts prematures associades a la reducció als nivells de contaminació de PM2.5
  • Reducció en 266 les morts prematures associades a la reducció als nivells de contaminació de NO2
  • Reducció en 66 les admissions hospitalàries associades a la reducció als nivells de contaminació de PM2.5
  • Reducció en 116 les admissions hospitalàries associades a la reducció als nivells de contaminació de NO2
  • S’estima un estalvi en costos hospitalaris de 224.000 € per la reducció dels nivells de contaminació de PM2,5 i 394.000€ per la reducció de NO2
  • S’estima un benefici econòmic per a la societat de 20,6 M€ en el cas del PM2,5 i 57 M€ en el cas de NO2.
 • A la memòria d’impacte pressupostari i fiscal (p39) s’informa que:
  • La posada en marxa del Registre Metropolità associat a la ZBE té un cost de 150.000 €
  • La nova senyalització tindrà un cost de 92.177 € i les campanyes 166.525 €
  • El sistema de control de càmeres té un cost de 1.053.475 € en material (més despeses associades a la gestió que es faran amb personal propi ja disponible a l’Ajuntament)
  • El seguiment de la mesura es farà per un 15% de jornada d’un/a treballador/a de l’Ajuntament que ja forma part de la plantilla i un 5% d’un/a treballador/a de l’ASPB
  • La gestió de les infraccions es farà amb personal propi ja en disposició de l’Ajuntament
 • L’Informe de Gènere (p 42) fa una anàlisi completa de la proposta normativa des de diverses perspectives i conclou que tindrà un impacte de gènere global “lleugerament positiu” en termes del potencial transformador de la situació de desigualtat existent, i proposa reforçar la mesura amb una restricció en l’accés, independentment del nivell de contaminació, de vehicles privats a determinades zones o barris.

1 comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: