Què diuen les enquestes sobre la contaminació de l’aire a Barcelona?

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un sistema d’enquestes que fa periòdicament preguntes sobre molts temes. Algunes d’elles ens poden ajudar a entendre la percepció de la ciutadania respecte la contaminació.

Per descomptat no és l’única font d’informació rellevant, una altra de molt útil, per exemple, són les enquestes específiques que puntualment porten a terme les diverses administracions. En aquest sentit val la pena destacar l’enquesta realitzada a finals de l’any 2018 per la Generalitat de Catalunya “Seguiment d’indicadors de sostenibilitat” molt centrada en alternatives d’actuació tant en cas d’episodi com estructurals on es trobaven resultats com aquest:

Font: Generalitat de Catalunya. Seguiment d’indicadors de sostenibilitat 2018

En aquesta entrada però em centraré en les enquestes que es repeteixen de manera periòdica, i per tant permeten fer anàlisis de l’evolució temporal, de l’àmbit de Barcelona. A continuació s’exposen les principals fonts d’informació i s’analitzen breument alguns resultats.

Totes les enquestes es poden trobar buscant el nom corresponent en aquest web i aquí.

Enquesta de serveis municipals

És l’enquesta anual més àmplia (6000 entrevistes) que es fa periòdicament. Entre les preguntes que es fan destaca la pregunta “Quin és el problema més important de la ciutat?”. La resposta ens pot servir per avaluar quina importància relativa dona la ciutadania de Barcelona a la contaminació enfront altres temàtiques.

L’evolució del percentatge de població que considera que la contaminació i el medi ambient és el principal problema de la ciutat és el següent. Es pot observar que els valors varien en funció del districte on es fa la pregunta i un clar repunt als darrers anys:

Font: històric del creuament de dades de l’enquesta municipal de serveis 2019

L’any 2019 un 5,9% de les persones enquestades van dir que la contaminació era el principal problema de la ciutat. Pot no semblar gaire, però cal tenir en consideració que les problemàtiques estan molt disperses. De fet la contaminació en aquesta enquesta va ser considerada el quart problema més important de la ciutat (només superat per l’inseguretat, l’habitatge, i la circulació-també molt vinculada a la contaminació).

Quan la pregunta es reformula en “quin és el principal problema que l’afecta personalment?”, la població que contesta “la contaminació i el medi ambient” se situa en un 3,2%. De nou la tendència és clarament creixent i s’aprecien diferències significatives en funció del districte.

Font: històric del creuament de dades de l’enquesta municipal de serveis 2019
Font: Enquesta municipal de serveis 2019

Quan se li pregunta “què demanaria a l’Ajuntament que fes per la ciutat?”, un 2,3% diuen: millorar la contaminació i el medi ambient (a Gràcia el percentatge de respostes en aquest sentit arriba a un 4,2%, a Sant Martí un 3,4% i a l’Eixample un 3,2%). Altres respostes que s’expliciten, com millorar el transport (5,1%) o més verd (2,7%), són respostes també molt vinculades a la problemàtica de la contaminació.

Respecte a la gestió de l’Ajuntament de les problemàtiques vinculades a la contaminació en un sentit ampli només es pregunta sobre el soroll. Quan es pregunta sobre la valoració de la gestió del soroll per part de l’Ajuntament al darrer any l’evolució de la resposta és aquesta:

Malauradament, tot i que es pregunten sobre molts aspectes puntuals vinculats a la gestió de la mobilitat (autobusos, aparcaments, etc.), no es fa cap pregunta general sobre la gestió en l’àmbit de la contaminació local o lluita contra el canvi climàtic com a conceptes agregats (a diferència de per exemple de la seguretat, sobre la qual es pregunta a més de les activitats específiques de la Guàrdia Urbana). Es tracta d’una mancança que possiblement seria d’interès resoldre en un futur.

Finalment,

Quan es fa la pregunta a escala de barri sobre què demanarien a l’Ajuntament que fes, un 0,3% dels enquestats demanarien que l’Ajuntament actuï més en la lluita contra la contaminació (arribant a un 0,7% al districte de l’Eixample com a màxim) i un 2% sobre la reducció del soroll. La ciutadania per tant sembla que percep que el problema de la contaminació atmosfèrica s’afronta a escala ciutat i en canvi el soroll pot ser aproximat més fàcilment des de la perspectiva de proximitat

Val la pena remarcar que aquesta enquesta és de les més grans i això permet obtenir informació per cada districte amb un nivell de precisió alt i a escala de barri mitjà, i es troben diferències significatives en canviar d’escala en funció de la zona de la ciutat.

Aquest any l’Ajuntament ha posat en marxa un visualitzador que facilita l’anàlisi de la informació on podeu consultar més detalls: https:/dades.ajuntament.barcelona.cat/enquesta-serveis-municipals

Baròmetre semestral

Una segona font per avaluar la importància relativa de la contaminació enfront altres temes de ciutat és el baròmetre semestral. És una enquesta més petita (800 participants) realitzada com el seu nom indica cada sis mesos, i per tant no permet tenir informació per districtes, però a canvi s’obté informació més sovint.

Gairebé totes les preguntes són de tipus electoral, però també hi ha la pregunta “quin és el problema principal de la ciutat” -i per tant podem veure la importància relativa de la temàtica de la contaminació.

Al darrer baròmetre disponible, corresponent el novembre de 2019 “la contaminació i medi ambient” era la resposta escollida pel 5,9% de la població com a problema més greu de la ciutat, ocupant el 5è lloc en la llista de preferències com a problemes principals.

Al baròmetre semestral s’acostuma a introduir una o dues preguntes temàtiques d’actualitat, que en alguna ocasió ha estat vinculada a mobilitat, i que el desembre de 2016 es va enfocar a la contaminació, amb els següents resultats:

Al desembre de 2019 es va preguntar sobre el canvi climàtic i es van trobar resultats d’interès com aquests:


Enquesta d’ecologia urbana

És una enquesta orientada a avaluar els serveis de l’àrea d’ecologia urbana (gestió dels residus, neteja, animals, parcs i jardins, espai urbà, aigua, energia, etc.), que aporta informació complementària a l’anterior. Consisteix en quatre onades (primavera, estiu, tardor, hivern) amb 1000 enquestes cadascuna, per tant és possible tenir informació trimestral de prou qualitat però no a escala de barri o districte.

Alguna informació vinculada a la contaminació que es pot extreure de la darrera enquesta publicada, corresponent al mes de setembre-novembre del 2018, és per exemple la següent (pp. 14,15,24):

Font: el·laboració pròpia a partir de les dades de tardor hivern de l’enquesta d’ecologia urbana

És interessant constatar com quan es baixa a una escala més propera la valoració millora significativament (el percentatge de població que suspèn la qualitat de l’aire baixa nou punts en els homes i set a les dones). Donat que a Barcelona la contaminació està molt estesa pel conjunt de la ciutat això pot indicar que encara es percep com una problemàtica una mica abstracta, i per tant seria útil facilitar més informació pública de la contaminació als diferents barris o districtes.

Per a totes les dades assenyalades anteriorment es disposa també la informació desagregada per franges d’edats.

Val la pena assenyalar que a l’enquesta hi ha molta més informació rellevant en l’àmbit del soroll i les olors. Per exemple de la pàgina 37 a la 41 hi ha nombroses preguntes sobre el nivell de molèstia de les diverses fonts de soroll en diversos contextos, i a la pàgina 45 i següents preguntes sobre l’origen de les olors. Potser en una entrada propera tractaré ambdós aspectes de manera més detallada.

Nota

Hi ha altres enquestes molt rellevants per afrontar la problemàtica de la contaminació com les relacionades amb la mobilitat, o fins i tot l’enquesta quadriennal de “valors”, però no pregunten específicament per temes vinculats per la contaminació, o deixen espai per a respostes que incloguin informació directa sobre aquesta, i per això les he deixat fora d’aquest breu resum.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: