Quant contamina el port?

El port genera diversos impactes ambientals, en aquesta entrada tractaré només la contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen, partícules i CO2.

Abans d’entrar en la quantificació cal entendre que la resposta a la pregunta plantejada és diferent si ens referim a quants gasos contaminants emet el port (emissions), o a quina part d’ells ens afecta als veïns i veïnes de Barcelona (immissió). La raó és senzilla, una part dels gasos emesos van cap al mar o zones poc habitades i es dissolen sense afectar a la nostra salut.

Aquesta diferenciació és important pel NO2, les partícules o el diòxid de sofre, però no ho és (el que importen són únicament les emissions) pels gasos amb efecte d’hivernacle, causants del canvi climàtic a escala global.

La contribució a la contaminació particulada

La contribució en termes d’emissions de PM10 del Port a la ciutat, segons el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018, va ser el 2013 d’un 52% de les emissions de la ciutat. Segons el port de Barcelona per sobre del 96% del total de les emissions de partícules associables al port són produïdes pels vaixells a la seva aproximació i estada al port, les altres fonts (trànsit dins el port, maquinària, etc…són per tant molt menors).

La contribució del port en la contaminació de partícules de l’aire que respirem (immissions) és, com hem esmentat anteriorment un valor diferent de les emissions, i és especialment important en el mateix port i a alguns dels barris costaners, tot i que tal com veurem afecta a tota la ciutat d’una manera significativa.

Al mateix port entre el 54-55% de la contaminació per PM10 mesurada a l’aire que es respira, i entre el 50 i 52% de la contaminació PM2,5 és generada per la mateixa activitat del port (contant els vaixells). Als barris costaners la contribució és molt depenent d’on estan situats, essent els nivells més alts a la zona nord de la costa de la ciutat.

Les mesures realitzades durant sis mesos al barri de la Marina per l’Agència de Salut Pública de Barcelona mostren que, tal com era d’esperar, l’impacte és petit, ja que queda arrecerat de la direcció prioritària del vent, mentre que, tot i que encara no hi ha dades públiques disponibles (s’estan portant a terme estudis) és d’esperar que tant a Ciutat Vella com a la zona costanera del districte de Sant Martí la influència sigui força més significativa.

Al maig de 2020 contaminacio.barcelona vam aconseguir un informe fet per Barcelona Regional i encarregat pel Port de Barcelona on s’estudiava la distribució de la contaminació a la ciutat. Els principals resultats mostren que l’aportació de contaminació del port és molt més important a les zones properes a les instal·lacions que al conjunt de la ciutat. Per exemple, a l’estació de mesura de Port Vell -la més propera als vaixells- l’aportació de PM10 originades pels vaixells del Port de Barcelona a la contaminació respirada és 94 vegades superior a la de l’estació de Vall d’Hebron -la més allunyada.

Segons el model utilitzat, l’aportació del Port als nivells globals d’immissions de PM10 l’any 2017 a les estacions de mesura oscil·la entre un 0,6% i un 4,3% i entre un 0,7% i un 13,7% en el cas de les PM2,5. Aquests valors són significativament inferiors als valors mesurats que assenyalen que la contribució als nivells de fons de la ciutat és d’entre el 9-12% pel PM10 i entre 11-15% pel PM2,5. Per tant, molt probablement el model utilitzat està infravalorant la contribució en les immissions particulades.

Immissions PM10 al conjunt de la ciutat associades al Port de Barcelona. Font: Estudi d’immissions i emissions pel Port de Barcelona a l’any 2017 i en l’escenari de futur. Barcelona Regional
Immissions de PM10 als entorns del Port de Barcelona. Font: Estudi d’immissions i emissions pel Port de Barcelona a l’any 2017 i en l’escenari de futur. Barcelona Regional.
Immissions de PM2,5 al conjunt de la ciutat associades al Port de Barcelona. Font: Estudi d’immissions i emissions pel Port de Barcelona a l’any 2017 i en l’escenari de futur. Barcelona Regional.
Immissions de PM2,5 als entorns del Port de Barcelona associades al Port de Barcelona. Font: Estudi d’immissions i emissions pel Port de Barcelona a l’any 2017 i en l’escenari de futur. Barcelona Regional.

La contribució a la contaminació per NO2

Els vaixells són importants emissors de NO2 a l’atmosfera, fins i tot es pot veure la seva traça des dels satèl·lits:

Imatge satel·lital obtinguda mitjançant el detector Tropomi de la quantitat d’NO2 a la columna d’aire atmosfèrica. Es pot observar perfectament la traça del pas dels vaixells per la Mediterrània i l’Estret de Gibraltar. Font: Tropomi.eu

Al cas de Barcelona a l’any 2013 la contribució del port a les emissions de NO2 de la ciutat era d’un 46%. Un estudi més recent permet analitzar els orígens d’aquestes emissions. Segons el port de Barcelona per sobre del 96% del total de les emissions de NO2 associables són produïdes pels vaixells a la seva aproximació i estada al port, i en particular a l’any 2017 tot i no ser els més nombrosos, la contribució més gran en termes de contaminació de NO2 era originada pels contenidors, seguida pels ferris.

Font: pla estratègic dels espais litorals de la ciutat. Qualitat de l’aire

Les aportacions originades pel port de Barcelona contribueixen entre un 4,2% i un 11,6% al total de la contaminació registrada corresponent a l’any 2017 en funció de l’estació de mesura on ho analitzem.

Font: Estudi d’immissions i emissions pel Port de Barcelona a l’any 2017 i en l’escenari de futur. Barcelona Regional.

Una modelització de la distribució ens permet veure la irregularitat de la distribució. Els gràfics resultants es poden trobar aquí:

Immissions de NO2 associades al Port de Barcelona. Font: Estudi d’immissions i emissions pel Port de Barcelona a l’any 2017 i en l’escenari de futur. Barcelona Regional.
Immissions de NO2 als entorns del Port de Barcelona associades al Port de Barcelona. Font: Estudi d’immissions i emissions pel Port de Barcelona a l’any 2017 i en l’escenari de futur. Barcelona Regional.

La contribució a les emissions de CO2

Estimate of CO2 shipping emissions in 2016
Una simulació de les emissions de CO2 de les autopistes marines obtinguda a partir de les dades obtingudes pel satèl·lit Sentinel 5 . Font: ECMWF/CAMS

Amb aquest contaminant un aspecte clau és la determinació de quines emissions atribuïm al port: les de les instal·lacions pròpies i la manipulació dels productes?, les de les instal·lacions i les associades a les embarcacions mentre són al port? O també incorporem les emissions mentre els vaixells s’apropen?, fins a quina distància? I no hauria de responsabilitzar-se també d’una part de les emissions dels vaixells en trànsit entre els ports amb els quals fa el negoci? L’abast d’activitats que considerem en l’anàlisi condiciona molt els resultats, i és una de les raons per les quals els resultats poden ser molt diferents en funció de la metodologia.

Segons un estudi realitzat amb dades de l’any 2008 i publicat el 2011 a la revista Energy Policy les emissions associades al port de Barcelona – tenint en compte les emissions de les infraestructures pròpies, i les de les embarcacions des del moment en què entraven a 1 milla del port i fins que tornaven a sortir, eren de 331.330 tones de CO2eq. Una quantitat que probablement serà actualment superior en haver-se augmentat el volum d’activitat tant en mercaderies com en creuers (tot i que també ha millorat probablement l’eficiència).

Segons dades publicades el 14 de gener de 2020 per l’Ajuntament de Barcelona en el context de declaració d’emergència climàtica les emissions agregades associades al port de Barcelona derivades de les activitats portuàries i els vaixells en la fase de fondeig, maniobra, estades i marina sec va ser de 373.499 tones de CO2eq.

Segons el Port de Barcelona, en una nota de premsa publicada l’endemà les emissions associades en aquestes activitats són de 315.000 tones de CO2eq: 215.000 tones provenen dels vaixells, incloent-hi les derivades del fondeig, maniobra i estada d’aquestes naus a port; al voltant de 80.000 tones de CO2eq corresponen al consum elèctric de totes les instal·lacions que hi ha dintre del recinte portuari, i les restants 20.000 tones de CO2eq provenen de les emissions dels vehicles, tant lleugers com pesants, maquinària de terminal i indústria.

Per tant és clar que l’actuació prioritària a l’interior del port ha de ser sobre les emissions associades als vaixells.

Per una altra banda la mateixa publicació d’emergència climàtica assenyalada anteriorment informa que si s’inclou a la comptabilitat la totalitat del trajecte dels ferris i dels creuers i la part proporcional a les mercaderies carregades i descarregades al Port segons origen i destinació aleshores les emissions són molt més grans: 5.332.522 tones de CO2eq

Finalment assenyalar que darrerament s’han fet diversos anuncis anunciant projectes per facilitar l’electrificació del port. Una presentació del port de les actuacions planificades es pot trobar aquí. A la nota de premsa assenyalada anteriorment el Port de Barcelona es va comprometre a assolir l’any 2030 la reducció de, com a mínim, el 50% de les emissions de GEH directes i indirectes que es porten a terme a les seves instal·lacions, és a dir un 50% sobre les 315.000 tones/any dels quals se sent d’alguna manera vinculat (no incorpora les emissions generades als trajectes exteriors cap al port o des del port pels vaixells que permeten la seva activitat econòmica fora del seu àmbit territorial). Més enllà de la nota de premsa fins al moment no ens consta que hagi publicat un estudi de com les diverses accions permetran aquesta reducció.

2 comentaris

Respon a Emi Ruiz Cancel·la la resposta

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: