Miquel Ortega

Físic, Dr. en Ciències Ambientals. Apassionat per les polítiques ambientals. Àmbits de treball: ecologia política,pesca, contaminació, economia ecològica, entre d'altres.