Val la pena la renovació de vehicles per respirar millor?

En avaluar l'efecte de la renovació de la flota de vehicles sobre la contaminació cal tenir en compte tant l'evolució de cadascuna de les tecnologies de propulsió (benzina, dièsel, elèctrics, etc) com quants vehicles de cada classe es compren (i…

Finestreta oberta o tancada quan circulem?

Aquest 2019 s'ha publicat un interessant article a la revista Environmental research, on s'estudia la qualitat de l'aire de 14 taxis funcionant en condicions normals a Barcelona. Font: AMB La recerca mostra que la contaminació a l'interior varia molt en…

Estan els pisos alts menys contaminats?

Primer de tot cal dir que la contaminació a l'interior dels pisos depèn en bona part de com són els mateixos edificis i com s'usen: si s'hi fuma o no, si s'utilitza el gas natural per cuinar, o com és…

Poden els ciutadans mesurar la contaminació?

Cada cop més es donen les condicions per tal que la propia ciutadania pugui contribuir al millor coneixement de la contaminació atmosfèrica a la ciutat. Si fa uns anys tota la informació sobre la contaminació depenia de les dades facilitades…

Informe mensual de la contaminació de Barcelona. Juliol

És tímida la ZBE de Barcelona?

A vegades sentim a dir que la Zona de Baixes Emissions -ZBE- de Barcelona és una mesura tímida, i que hauria de ser més restrictiva. S'argumenta que amb aquesta mesura no s'assoliran els nivells de qualitat de l'aire recomanats per…

Podem oblidar el consum a la crisi climàtica?

Les dades oficials de la contaminació de Barcelona ens diuen que és una ciutat amb unes emissions per persona relativament petites en comparació amb altres grans ciutats del món. En bona part aquest resultat és fruit d’un artifici comptable que…

Les zones de baixes emissions a Barcelona no són noves!

Revisar la gaseta municipal és un esport no gaire divertit, però de vegades és una font d’informació interesant. Sobretot quan mires les més antigues (està digitalitzada des de l’any 1914!). En l’àmbit de la contaminació m’ha sorprès descobrir dues coses…

Què fem amb els sòls contaminats?

A Barcelona hi han sòls contaminats, tot i que no en som gaire conscients. Els nivells de contaminació tot sovint són alts principalment en metalls, i en particular en plom, amb valors a vegades per sobre dels establerts per la…

Contaminació electromagnètica?

Tot i que cada vegada estem més sotmesos a camps electromagnètics tant dins com fora dels habitatges, i que existeixen evidències de la interacció amb el cos humà, la importància relativa sobre la salut de les diverses emissions electromagètiques no…

D’on venen les partícules associades al trànsit rodat?

La combustió dels motors, els frens, els neumàtics i l’abrasió del terra sobre el que es circula són fonts de contaminació associada al trànsit. Entendre la importància de cadascuna d'elles és clau per avaluar els resultats esperables de les polítiques públiques.

Serveixen les etiquetes de la DGT?

Les etiquetes ambientals de la DGT són millorables, però no s'equivoquen en assenyalar els vehicles més contaminants

Soroll: un problema silenciat

L'excés de soroll a la ciutat és un problema important per a molts veïns i veïnes, però no s'acaben de prendre decisions prou contundents per solucionar les problemàtiques existents. Les dades existents ens mostren com d'urgent és actuar. Mireu els…

Cotxes nous = menys contaminació?

La renovació dels vehicles ha contribuït a Barcelona a disminuir la contaminació, però el dieselgate ha fet que la disminució a l'NO2 sigui menor de la possible si no haguéssim tingut el frau

NO2: informe semestral

Els nivells de contaminació que respirem depenen de les emissions i de la difussió. Aquest any a l'inici de l'any ha plogut poc i hem tingut un gran anticló. Com a conseqüència els nivells de contaminació han estat alts.

Quan la contaminació es fa visible

Carrer Balmes.... en alguns edificis el gradent vertical de la distribució de la contaminació és molt visible. Font: Miquel Ortega C/París, 56. Font: Miquel Ortega Els murs interiors de les rondes, tot i que es netegen regularment són sempre negres…

%d bloggers like this: