Ha baixat la recollida de residus?

Sense cap dubte l'aturada en l'activitat comercial a Barcelona (inclosa la restauració), així com la disminució del turisme, ha estat l'element clau per explicar la baixada en la quantitat de residus recollida a la ciutat. A més a més s'ha…

La contaminació que sura al Llobregat i Besòs

Malgrat que els nivells de contaminació del Llobregat i el Besòs han anat disminuint els darrers anys, tots som conscients que encara cal millorar el seu estat. Potser el factor més espectacular de la contaminació als rius és la presència…

Nous contaminants: els PFAs

Més enllà de les contaminacions que tractem usualment en aquest blog, les evidències científiques de tant en tant ens posen sobre avís d'altres contaminants que tenen impactes rellevants sobre la nostra salut i el medi ambient. En aquesta entrada tractarem…

Què fem amb els sòls contaminats?

A Barcelona hi han sòls contaminats, tot i que no en som gaire conscients. Els nivells de contaminació tot sovint són alts principalment en metalls, i en particular en plom, amb valors a vegades per sobre dels establerts per la…

Contaminació electromagnètica?

Tot i que estem cada vegada estem més sotmesos a camps electromagnètics tant dins com fora dels habitatges, i que existeixen evidències de la interacció amb el cos humà, la importància relativa sobre la salut de les diverses emissions electromagètiques…

%d bloggers like this: