+Info

Què podeu trobar en aquest web?

Informació rigorosa sobre contaminació a Barcelona que complementa la informació usualment facilitada pels mitjans.

A qui s’adreça?

Periodistes, creadors d’opinió, membres d’organitzacions socials, i ciutadans no especialistes amb ganes d’entendre millor què és la contaminació.

Qui fa aquest web?

Aquest web és un projecte de la Fundació ENT.

Contacta

Correu electrònic

Si ho preferiu podeu fer servir aquest correu electrònic.