+Info

Què podeu trobar en aquest web?

Informació rigorosa sobre contaminació a Barcelona que complementa la informació usualment facilitada pels mitjans.

A qui s’adreça?

Periodistes, creadors d’opinió, membres d’organitzacions socials, i ciutadans no especialistes amb ganes d’entendre millor què és la contaminació.

Qui fa aquest web?

Aquest web està impulsat per Miquel Ortega i compta amb el suport de la Fundació ENT.

Està vinculat algun grup d’interès?

No, és un projecte pedagògic que tracta d’aportar informació de qualitat en un àmbit amb molta informació esbiaixada, incompleta o no actualitzada.

Contacta

Correu electrònic

Si ho preferiu podeu fer servir aquest correu electrònic.