Què podeu trobar en aquest web?

Informació rigurosa sobre contaminació a Barcelona i Catalunya, explicada de la manera més senzilla possible, i comentada des d’una perspectiva crítica.

A qui s’adreça?

Periodistes, creadors d’opinió, membres d’actors socials organitzats, i ciutadans no especialistes amb ganes d’aprendre, i que no dubten en preguntar si no està prou ben explicat.

Està vinculat algun grup d’interès?

No, és un projecte pedagògic que tracta d’aportar informació de qualitat en un àmbit amb molta informació esbiaixada, incompleta o no actualitzada.

Qui fa aquest web?

És un web coordinat per Miquel Ortega Cerdà. Físic. Doctor en Ciències Ambientals. Consultor ambiental especialitzat en polítiques públiques ambientals. Les col·laboracions són benvingudes.